celik
. kendisi itü türk müziği devlet konservatuarında dr.çelik erişçi olarak müzik ve medya derslerine girmektedirhani bazıları müsveddesi diye bahsetmiş de.
Alakalı olabilir!

nedir.Net