9 lar carpim tablosu
1. çarpım tablosunun sıralı gideni, bir basamak artarken öbürü eksilir, kolay ezberlenir bu sayede

9x1=09
9x2=18
9x3=27
9x4=36
9x5=45
9x6=54
9x7=63
9x8=72
9x9=81
Alakalı olabilir!

nedir.Net