acziyet
1. acizlik.
Alakalı olabilir!
- aczimendi

nedir.Net