ad
1. eş anlamlısı isim olan kelime
2. advertisement in kisaltmasi
3. (bkz: isim)
4. (latince) anno domini. milattan sonra demektir.
Alakalı olabilir!
- adu
- adt
- ads
- adp
- ado

nedir.Net