akaretler
1. istanbul, besiktas`da bulunan meshur yokus. adamin iflahini keser.
(bkz: akaret)
2. aynı zamanda adını yokuştan alan semttir. bjk nın genel merkezi de buradadır.
3. biraları tokuşturmadan söylenen şiirin geçtiği semt.****
4. osmanlının ilk toplu konutları bu semttedir.
Alakalı olabilir!
- akaret
- akarim alemlere
- akarat
- akar amber
- akar

nedir.Net