akika kurbani
1. yeni doğan bebeğin başındaki ilk saçlarına akika; bu çocuğun doğumundan yedi gün sonra başındaki tüyleri kısmen veya tamamen traş edip adını koyduktan sonra allah'u teâlâ'ya şükür için kesilen kurbana akika kurbanı denir. akika, çocukları belalardan, hastalıklardan korur. hz. aişe (r.a.)'den şöyle rivâyet edilmektedir.

"resul-i ekrem (s.a.s.} bize erkek çocuklar için iki, kız çocukları için bir koyun "akika" olarak kurban etmemizi emretti." (İbn mâce hadis no: 3163, zebâih, no: 1515).

böylece kız çocuklarına da değer verilmesi sağlanmıştır. (islam öncesi toplumlarda sadece erkek çocukları için kurban kesilirdi.)

akika kurbanında aranan şartlar nelerdir? :

kurban edilecek hayvan tek veya iki gözü kör olmamalı; dişlerinin çocunluğu düşmüş olmamalı, kulakları kesik olmamalı, boynuzlarından biri veya ikisi kökünden kırılmış olmamalı, kulağı veya kuyruğunun yarısından çoğu, memelerinin uçları kesik olmamalı, yahut yaratılıştan kulak ve kuyruğu olmayan bir hayvan olmamalıdır. akika kurbanı hanefi mezhebine göre mübah ve dolayısıyla menduptur. diğer üç büyük imama göre sünnet, zahiri mezhebine göre ise farzdır.

hz. muhammed (s.a.v.) bu kurbanın kesilmesi sırasında bir örf olarak başa kan sürülmesi adetini yasaklamış, (ebu dâvud, edahî, 20) kesilen saçların ağırlığınca altın veya gümüş tasadduk edilmesini emretmiştir. akika kelimesi anne-babaya isyân anlamına geldiği için resulullah bu kurbanın adını "itaat ve ibadet" anlamına gelen "nesike" kelimesi ile değiştirmiştir. (ibn hanbel, ii, 182)

bu kurban çocuğun doğduğu günden balig olacağı güne kadar kesilebilir. ancak doğumun yedinci gününde kesilmesi daha çok sevap kazanmaya sebeptir. kesilen kurbanın kemikleri çocuğun sıhhatli olmasına sebep olsun niyetiyle kırılmayıp eklem yerlerinden sıyrılır ve öylece pişirilir. sonra bu kemikler bir yere gömülür. kesilen akikadan kendisi ve zengin fakir herkes yiyebilir. akikayı kesmeyip bedelini fakire tasadduk etmek ya da akika bedeli kadar din kitabı tasadduk etmek akika yerine geçmez.

kaynaklar :
1. http://www.dinibilgiler.org/BirBileneSoralim/Kurban/Kurban/20-AkikaKurbaniNedir.htm
2. http://www.sevde.de/islam_Ans/A/akika_kurbani.htm
Alakalı olabilir!
- akika
- akik

nedir.Net