alasim
1. bir metalin belli oranlarda bir veya birkaç metalle ergimesiyle oluşan yeni metal, halita. *
Alakalı olabilir!
- alas
- alastis
- alasehir
- alaska
- alasagi etmek

nedir.Net