alfabe
1. bir dilde kullanılan harfler kümesi.
2. yazısal semboller
3. arapça elif ve ba harflerinden türemiştir...
4. bir dildeki sesleri karşılayan işaretlerin belli bir sıraya göre dizilmesinden meydana gelen harfler topluluğu
5. (bkz: abece)
6. (bkz: türk alfabesi)
7. (bkz: japon alfabesi)
8. benim kuşağımın alfabe'si vardı. Şimdilerde, ilkokula başlayanlar birer abece ediniyorlar. Çünkü, türkçe'de harf dizini a, b, c ile başlıyor. alfabe, yunancadaki harf dizininin ilk iki harfiyle oluşturulmuş adıydı abece nin. yunan alfabesindeki harfler şöyle diziliyor: alpha/alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta/teta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omicron/omikron, pi, rho/ro, sigma, tau, upsilon, phi/fi, chi/ki, omega


her sözcüğün bir Öyküsü var
Önder Şenyapılı
9. ismini latin alfabesinin ilk iki harfinden* alan simgeler kümesi
**
10. (ara: alfabesi)
11. İlkin elİfbaydı
sonra alfabe oldu
derken abece
12. vakti zamanında alfa betadan kısaltılarak oluşturulmuş kelime*
13. fr. (le) alphabet
Alakalı olabilir!
- alfabetik
- alfa
- alfabe marsi
- alfa romeo
- alfabetik sira

nedir.Net