analog
1. devamlı değişken bir akış halinde bulunan verilere verilen ad. bilgisayarlar doğrudan analog veriyi işleyemezler, gelen analog verileri dijitale çeviren arabirimlerin kullanılması gerekir..
2. 1/digital
3. belirli bir frekansdaki alternatif elektromanyetik akımın, değişken frekansdaki işaretlere veya taşıyıcı dalgaların büyüklüğüne eklenmesi ile gerçekleştirilen elektronik iletim. yayın ve telefon iletişimi analog teknoloji kullanılarak gerçekleştirilirdi bir zamanlar dünyada,ülkemizde digital sistemlere geçiş süreci hızla devam etmekte
Alakalı olabilir!
- analogie
- anal
- analoji
- analojik
- analizor

nedir.Net