antik semitik dinler
1. aşnan, mamitu, mezopotamya mitolojisi, pazuzu, rabisu, siris (tanrıça), zu (mitoloji) dinlerini kapsayan dinler bütünü.
Alakalı olabilir!
- antisemitik
- antisemite
- antisemitiste
- antisemitisme
- antisemitique

nedir.Net