araplar
1. nihat genç'in araplar ve arap coğrafyası üzerine leman dergisinde yazdığı yazıdan bazı bölümler.. suratımızı çarpacak gerçekler, batı'nın ve israil'in kirli emelleri, yanlış değerlendirmelere maruz kalmış bir coğrafya, acı çeken bir coğrafya, yanıbaşımızda ama bir o kadar uzak kaldığımız bir coğrafya... buyrun...

son iki yüz yıllık dünya tarihinde araplar kadar acı çeken, araplar kadar saldırıya uğrayan, emperyalizmin araplar kadar mağdur ettiği bir başka halk var mıdır? araplar dünyanın üstlerine çullandığı bu son iki yüz yıllık şokun bitmesini nafile bekliyorlar.
.......
zenginlik, cehalet, terör ve saldıran İsrail, amerika, bitmeyen işgaller..
tarihte bu kadar acı çekmiş bir başka halk var mıdır?
.....
bakın, 1967 arap-İsrail savaşında araplar tarihlerinin en ağır mağlubiyetini aldı. yani küçücük İsrail araplar'a karşı zafer kazandı. İsrail gerçekten küçücük müydü, yoksa, tüm dünyanın desteğini arkasına mı almıştı. tüm dünya başta amerika İsrail'in yanındaydı.. milliyetçi/laik/sosyalist ve arap birliği'nin heyecanlı lideri nasır, amerika ve rusya karşısında bağımsız blok kurmuştu. bu bağlantısızlığı amerika tarafından cezalandırıldı. fil fareye yutturuldu.
.....
İsrail yenilgisi körfez'den fas'a kadar arap dünyasında son iki yüzyılda yaşanmış en büyük şok, hüsran, acı, trajedi oldu.. Öyle ki yıllarca kimsenin ağzını bıçak açmadı. arap tarihinin belki de en büyük dönüm noktası bu yenilgi oldu, çünkü, herkes, bu mağlubiyetin ardındaki sebepleri, felsefi, sosyal, siyasi olarak tartışıp, araplar'ın dünya tarihindeki bütün geçmişini geleceğini acımasızca masaya yatırdı..
......
tarihleri sömürge yönetimleriyle geçen araplar felsefi bir çıkış aradı. dini çıkış aradı, laik çıkış aradı. akılla çıkış aradı. "birlik"le çıkış aradı, milliyetçilikle çıkış aradı, terörle çıkış aradı, şeriatla çıkış aradı..araplar bu büyük hüsrandan hala çıkış arıyor!..
......
Şu sahneye bakın, diyelim 1990'lı yıllarda mısır'ın yoksul bir semtinde doğmuş bir müslüman çocuğun hayat hikayesine bakalım. körfez'e çalışmaya gidiyor, yüzbinlerce arap gibi. burdaki aşırı refah kafasını karıştırıyor. araplar'ın adam olmayacağı fikri kafasına kazılıyor. ama aynı zamanda bağlı bulunduğu ideolojik selefi hareket bir şekilde suud zenginlerinden para yardımı alıyor. ve bu çocuk filistin'e savaşa gidiyor ve bu çocuk mısır'da kendi ülkesinde laik devlete karşı hücre savaşı veriyor ve bu çocuk cezayir'deki iç savaşa koşup taraf oluyor ve bu çocuk afganistan'a koşup savaşıyor ve bu çocuk bosna'ya koşup savaşıyor ve bu çocuk paris'te, londra'da müslüman radyolar kurup müslüman gazeteler çıkarıyor.. ve bu çocuk 11 eylül İkiz kulelerine giden yolun en büyük kahramanı oluyor..
.......
mısırlı bu yoksul müslüman çocuğun dünyanın tüm coğrafyalarında verdiği bu müthiş inanılmaz savaşın sebebi neydi..
Çünkü bu çocuk "modernite"ye inanmıyordu, inanmamasının sebebi, modernite'nin diğer yüzüydü, sömürgeci, emperyalist yüzü..
tüm batıdışı topraklar gibi arap dünyası da "modernite"yle anlaşmak istedi, halklarını ve devletlerini seçime, demokrasiye, insan haklarına hazırlamak istedi. ancak, tüm batıdışı topraklar gibi arap dünyası da modernite'nin diğer yüzü, emperyalist, işgalci, küstah, nükleerci, İsrail destekçisi batıdan, amerika'dan nefret etti..
.......
araplar'ın batıya sorduğu en büyük soru şudur: araplar, batılılar neden bizim despotları, diktatörleri, burjuvaları destekliyorlar ve bizim bu despotlar yüzünden demokrasiyi kurmamızı engelliyorlar..
Şu anda araplar'ın en büyük savaşı da budur.. avrupalılar bir yönüyle seçim, demokrasi, insan hakları diyor, diğer sahtekar yüzleriyle petrol zengini bedevi devletlerle kolkola giriyor, saddamlar'ı destekliyorlar..
......
araplar üzerine çok daha konuşuruz, ama beyinlerimiz araplar'ı aşağılamak için düzenlenmiş haberler/medya/sinema/edebiyat yanlı bilgileriyle çoktan tıka basa dolduruldu. dünya edebiyatını, sanatını, medyasını, yayın evlerini elinde tutan İsrail yanlıları, araplar'ı okşayacak, savunacak tek bir filmin, kitabın yayınlanmasına asla izin vermediler. araplar medya tarafından kıstırıldı, boğduruldu.
......
oysa araplar'ın son iki yüz yıllık tarihi yeniden okunmalıdır. kim okuyacak? beyinleri İsrail propagandasıyla yıkanmış aydınlar mı? bu okumayı bağımsız özgür aydınlar yapabilir? 1970'li yıllarda tüm dünya gibi bizler de vietnam ateşiyle kavruluyorduk, vietnam'ın yanındaydık. ama bugün araplar'ın başına nükleer bombalar dünya düşüyor, araplar'a nasılsınız diyen kalmadı içimizde?
......
dünya son iki yüzyılda ne kadar kalkınmış ne kadar gelişmiş ne kadar ileri gitmişse, araplar o kadar mağdur edilmiş, o kadar öldürülmüş, o kadar işgal edilmiş ve sömürülmüştür.Çünkü modernite'nin büyük projesi demokrasi arap petrolüyle yaşamaktadır. petrolsüz demokrasi imkansızdır. batılılar petrolü araplar'ı soykırımdan geçirip ellerinden alamazlarsa bir siyasi demokratik düzen kurmalarının imkanı yoktur. Öyle bir demokrasi ki, gazla çalışıyor. bu gaz da araplar'ın elinde ve araplar'a demokrasi yüzü göstermeyerek onların elinden petrolü çalıyorlar.
......
dünyanın, dünya medyasının, dünya yazarlarının araplar'a bakışı hiçbir zaman insani olmamıştır. bu petrol soygunu tüm dünya tarihinin en büyük soygunudur. ne kızılderililer ne Çinliler ne hintliler sömürü, işgal dönemlerinde bu kadar ağır aşağılanıp kitlelerce yokedilmediler..
......
petrol zenginlerini yetiştiren ortaya çıkaran amerika'dır, onların petrollerini su gibi içtikleri için onlara demokrasiden hiç söz etmemektedir. petrol zenginlerinin amerikan mallarıyla zevk sefa içinde uyuşturulmasına en çok utanan araplar'dır. bu zengin burjuva bedevilerin refah lüks fotoğraflarıyla tüm dünyada arap imgesini aşağılayan batılılardır.
saddam'ı yaratan yetiştiren ve kuveyt'e yani arap kardeşine saldırtan amerika'dır. talibanlar'ını yetiştiren ve selefi hareketi bozup içinden teröristler devşirip milli devletlerin üstüne salan amerika'dır.
.......
nasır'ın bağlantısızlar hareketini dünya için büyük tehlike görüp araplar'ın bu gururlu kahramanını tarihten silen amerika'dır, İsrail'dir. ve nasır'ın kalkınma projelerinin çöpe atılması ve sonra küresel holdinglerin, zenginlerin vur patlasın masallarıyla mısır'ı talanlayıp ortaya büyük yoksulluk görüntülerini çıkartan batı'dır..
.......
ve şimdi irak'ta iç savaş sürecini başlatan yine amerika'dır. arap'ı arap'a kırdıran, fesat, nifak, düşmanlık toplumları eken batı'dır. araplar'a gün yüzü göstermeyen ve arap coğrafyasında iki yüz yıllık sömürü ve işgalini sürdüren batı'dır.. bu inanılmaz insanlık dramlarına rağmen batılılar araplar'ı mağdur, mazlum gösteren tek bir fotoğraf, ya da onları koruyan tek bir film, edebiyat eseri ortaya koymamıştır.
araplar'ı sevgiyle tartışan, araplar'ı muhabbetle düşünen, araplar'a kardeşçe, insanca bakan siyasetler batıda yoktur. amerikan sağının neocon'ları çocukluk yaşlarından itibaren birer arap düşmanı olarak yetiştirilir ve bugünkü bush'un çevresi araplar'dan iğrenen genç amerikalılar tarafından dolduruldu, dolduran İsrail vakıflarıdır.
......
araplar'ı bunca sömürmelerine rağmen bizlere, pis, hak etmemiş, geri kalmış, tembel, kirli, beceriksiz, aptal bir arap imgesi sunmaktalar ve bu arap imgesi tüm dünya gençliğinin halklarının zihinlerine sokulmuştur. hepimiz araplar'ı batının bize öğrettiği bu iğrenç şekliyle öğrendik.
oysa araplar mağdurdur. dili, dini, coğrafyası, onlarca asır işgal altındadır. halklarına karşı dünyanın en büyük nükleer bombaları şu anda doğrultulmuş durumdadır.buna rağmen bizlere hala araplar'ı terörist, cahil arap, kardeşini öldüren arap, ortaçağ zihniyetindeki arap, demokrasiyi bir türlü beceremeyen arap diye tanıtmaktalar.
söyler misiniz türk medyasında araplar'a kardeşçe yaklaşan ve tarihin bu en acımasız katliam ve vahşetlerini karşı çıkan kaç yazar tanıyorsunuz?
söyler misiniz, dünya tarihinde bu kadar uzun süreli bu kadar acımasız işgale, talana, sömürüye tabi tutulmuş hangi halkları tanıyorsunuz?
o halde tüm insanlık ortak bir suç işliyoruz. modernite'yi ve onun akılla düzenlediği sokakları, parlamentoları, sinemaları, hastaneleri o kadar seviyoruz ki, bu sevgimiz hatırına bu modernite'nin sömürüyle, petrolle ayakta kaldığını hiç ama hiç sormuyoruz. günlük hayatımızın keyfi bozulsun istemiyoruz. bu yüzden batılılar'ın araplar'ı insanlıktan nasıl çıkardıklarına dair tek bir şiir yazmıyor, tek bir haber yapmıyoruz.
.......
araplar'ı sahiplenen solcusu çıkmıyor, marksisti çıkmıyor, ilericisi çıkmıyor, liberali çıkmıyor, avrupalısı çıkmıyor, Çinlisi çıkmıyor. araplar'ın vahşice öldürülmeleri ve ülkelerinin elinden alınmalarını sadece seyrediyoruz, peşinden de bu araplar ne kadar cahilmiş, iğrençmiş gibi lafları sıralıyoruz.
........
ve sonuç, dünya tarihinin en mazlum en mağdur insanları, bugünlerde, öldürülmeyi, hapsedilmeyi, işgal edilmeyi, yokedilmeyi haketmiş cahil yaratıklar gibi gösteriliyor dünyaya.oysa dünya tarihinde araplar'ı en iyi tanıyan bizleriz...

2. * (bkz: arapların gozuyle haclı seferleri)
(bkz: arap)
3. (bkz: saracens)
4. arap coğrafyası ülkeleri üzerine bir yazı da burda:
(birleşik arap emirlikleri gazetesi İttihad, kahire Üniversitesi felsefe bölümü başkanı, 23 aralık 2006)
http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=208476
5. (#1033540) no'lu girdinin sömürü düzleminden yaklaşıldığı, geniş bir coğrafyaya yayılmış kanayan bir halk. söz konusu yazının arkaplanındaki ideolojik yaklaşım chavez'ci , "tam bağımsızlıkçı" unsurlarla süslense de, oryanyalizmin çiftestandartçı yaklaşımını gözler önüne sermesi bakımından çok önemli. yazının "sıçtığı" yer ise moderniteye karşı duruş sergilenirken, nasırcı ulusal-kalkınmacı, modernist politikaları gözardı edilmiş. oysa milliyetçi/laik "arap sosyalizmi" despotik bir diktatörlükten başka birşey değildi. nitekim tunus aynı dümen de gitmeye devam eden bir polis devletidir. o zamanlar abd ve av köpeği İsrail'i dengeleyecek sscb gibi bir unsur vardı. nasırcı diğer örneklerde "tam bağımsızlık" deyip sscb'ye yanaşmaktaydı. asıl sorun, bu tip despotik yapılar artık sırtlarını dayayacağı bir sscb'nin olmadığı bir dünya'da olduklarını farkettikçe, kendi halklarının suyunu çıkarmasındadır.
...
peki neleri anlıyoruz aslında bu tarih derslerinden? birincisi nasırcı arap sosyalizmi ya da baasçılık (hizb ül baas el arabiya arap diriliş partisi) sadece bürokratik despotik aygıtı, ve bu devlet aygıtına sahip statükocuların rantını yediği herhangi bir milliyetçi ideolojiden farksızdır. mısır-suriye'nin oluşturduğu "birleşik arap cumhuriyeti" fiyaskosunun nedeni de budur. tam bağısızcılığın bu örneklerinde savunulacak hiç bir yan yoktur. Öte yandan araplardan daha ötede ümmetçi bir perspektifi olan örgütlerin geniş kitleleri kazanmadaki başarısı ortadadır.
...
gelelim batılıların araplara yönelik tutumlarına ve bakış açılarına. irak işgali sırasında bağdat'taki evinde, internette günlük tutan salam pax rumuzlu bir arap gençle karşılaşıyor amerikalı gazeteciler. Çocuk björk dinliyor, çok iyi bir ingilizcesi var, özellikle bağımsız sinemayla, internetle, ortadoğuyla yakından ilgilenen bir genç. batılılar bu günlükleri ilk farkettiklerinde gerçek olmadığını düşünmüşler. oysa savaş ilerledikçe çocuk devam etmiş günce tutmaya. hatta bağlantı kesilince önce defterine yazmıi ve sonra geçirmiş internete. Çocuk saddam'ı hiç bir şekilde sevmiyor, ama bunun yanında amerikan ordusunun bombardımanını da takdir etmekten çok uzak. oysa böyle bir gencin ortadoğu'da herhangi bir yerde varolmasının, batılılara yaşattığı şaşkınlık bambaşka. "salam herhangi bir batılı genç gibi" diye the guradian'da çıkan yazı da herşeyi açıklıkla ortaya koyuyor. medeniyetler çatışmasının ünlü yazarı benzer bir tümce kurarak şaşkınlığını gizlemiyor.
...
aynı küçümsemeyi gerçekten türkiye'de de görürüz. ortadoğu araplarından kültür ve yaşam olarak son derece farklı arap alevileri kemalist olmalarına rağmen "arap" sıfatı yüzünden "off araplar mı var orda?" şaşkınlığına yolaçmakta. türkiye'de ezelden beridir varolan arap karşıtlığı ekseninde birleşen laik milliyetçilik, yarattığı abuk subuk önyargıları hala taşıtmaktadır genelk geçer kitleye. oysa araplar sadece islamla özdeşleştirilmeden, islam öncesini de içine alacak şekilde algılanmalı. kaldı ki arap kültürü kendi bağrından kopmuş İslam'da hem karşıtını hem kendisini bulabilmektedir.
6. yoğurt verilmemesi gereken bilimum insan topluluğu.
Alakalı olabilir!
- arap kari
- arapca
- arap kadri
- arap celal
- arap

nedir.Net