asio
1. açılımı audio streaming input output olan steinberg tarafından geliştirilmiş,çapraz platformlu,çok kanallı veri transferi protokolüdür.bu protokol ses kartınızın performansını kullandığınız yazılıma göre maksimum seviyeye çıkarmak ve gecikme problemlerinin önüne geçmektir.
Alakalı olabilir!

nedir.Net