asya tipi uretim tarzi
1. İlkel komünal (ortakçı ) toplumda tarım, hayvancılık ve el sanatları gibi alanlarda gelişmenin ortaya çıkmasıyla, ilkel üretim biçimi asya tipi üretim biçimine dönüşmüştür. atÜt'ün ayırıcı niteliği, toplumsal görev ve işlevi temsil eden bir kişinin topluluk üstündeki egemenliğidir. Özellikle toprak devletindir. halkın tarım alanları üzerinde özel mülkiyeti yoktur ama kullanma hakkı vardır. yaratılan artı-değer vergi biçiminde devletin elinde toplanmaktadır. ticaret ise, devletin gelişmesinin ve savun-masının en önemli unsurunu oluşturur. savaşlar sonucu elde edilen köleler toprağa bağlanır veya yeni köleler sağlamak için askeri birliklerde savaştırılır. avrupa feodalizminden farklı olarak köleler devlete bağlıdır. İlkçağ'da mısır'da ve mezopotamya'da, ortaçağ'da bizans ve arap-İslam topraklarında, yeniçağ'da ise osmanlı topraklarında uygulanan üretim tarzıdır.

2. kemal tahir in bir donem uzerinde kafa patlattigi uretim tarzi.#248725
3. osmanli imparatorlugu'nda asya tipi üretim tarzı yoktur.çünki ; Özellikle toprak devletindir ibaresi osmanlı'da bulunmamaktadır, özel mülkiyet vardır.
4. marx'ın "doğu sorunu"nda (question d'orient) ele aldığı kavram.. 1960'ların sonlarında ve 1970'lerde türkiye'de çokça tartışılmıştır.. servet divitçioğlu bu tartışmaları ortaya atan kişilerin başında gelir, ki onun ekolünden gelen idris küçükömer, asaf savaş akat, murat belge gibi dönemimize damgasını öyle veya böyle vurmuş isimlerdir. marx, kapitalizm öncesi üretim ilişkilerini feodalizm bağlamında incelerken, son dönemlerinde özellikle de hindistan incelemelerinde asya tipi üretim tarzı (atüt) kavramını ortaya atmış ve feodalizmin avrupayla sınırlı bir üretim biçimi olduğunu söylemiştir.. türkiye'de bu fikre karşı çıkan grup ise milli demokratik devrim grubu ve aydınlık cephesidir.. o dönemde türkiye işçi partisi'ne yakın olan kişiler "atüt"çüyken, "mdd"cilerse türkiye'de feodalizmin varolduğunu savunuyorlardı...
5. türkiyede devrim olmazın uzun hali.
6. bu aralar tüm dünya ekonomisini derinden değiştiren olgu
7. işçi yapsın patron yesinin en eski versiyonudur kesin
8. sscb ve Çin'de debu üretim tarzının modernist bir varyasyonunun hüküm sürdüğünü söyleyebiliriz.
Alakalı olabilir!
- asya turk birligi
- asya kartallari
- asya tur
- asya sentez
- asya birligi

nedir.Net