atarax
1. felaket uyku getirip ayakta durmanýzý zorlaþtýran ilaç.
2. (bkz: anthrax)*
3. panik atak hastalara verilen bir ilaçtýr ayný zamanda.
4. xanax adlý ilaç kadar etkin olmasa da uyku yaptýðý doðrudur.ama zararsýzdýr.bitkisel kaynaklýdýr.bu özelliði sayesinde de küçük yaþtaki çocuklarda bile kullanýlabilmektedir.
5. getirdiði uyku miktarý bünye ve psikolojiyle doðru orantýlýdýr. psikolojinize göre iki tane alýp bana mýsýn demediðiniz de olabilir, bir tane alýp bütün gün uyukadýðýnýz da.
6. akþam uykusuzluk çektiðinizi hisstiðinizde alýrsanýz " hani ya, uykum gelmiyor" diyebilirsniz, fakat asýl etkisini sabah görürüsünüz, zira gözlerinizi açýk tutmakta zorlanýrsýnýz, verdiði uyku hissi nahoþtur.
7. uyku getirdiginden dolayi strese iyi gelir.prospektusunde soyle bir not vardýr:hayvanlarda ve bitkilerde baðýmlýlýk yaratmaz.
8. isim itibariyle krakeri çaðrýþtýrsa da deðildir. tekrar ediyorum deðildir.
9. gördüðüm kadarý ile psikiyatriste giden herkesin kullandýðý ilaç.
10. stres kaynaklý kaþýntýlara da faydasý olduðu söylenmekte. anti histaminik etkisi de varmýþ ama ben görmedim. kaþýnýyorum hala mütemadiyen.
11. ismi stres yarattýðý için amacýna ulaþamayan ilaç...
12. alkolle alýnmasýnda herhangi bir problem yaratmayan ilaç. prospektüsten alýntýdýr: "..... etkisi göz önünde bulundurulmalý ve bireysel doz ayarlamasý yapýlmalýdýr."
13. atarax : ruh dinginliði
14. "sakinleþtirimez uyuþturur " ibaresinin prospektüsünde yer almasý geren ilaç.
15. en ucuz antidepresanlardandir. bu ilacin 3 endikasyonu vardir:

1.urtiker tedavisinde boktan antihistaminiklerin 3 saatte hallettigi seyi yarim saatte kokunden cozer, kasinan yer birakmaz.
2.depresif hastalarin semptomatik tedavisinde
3.genel anestezi oncesinde hastayi rahatlatici olarak

eger bir dermatolog isin icinden cikamiyorsa kortizon vermeden once bunu dayar. psikaytistler pek yazmaz, anca saglik ocagina depresyondayim derseniz yazarlar.

birde lustral ile ters etki gosterir, erkekler almadan 2 gun dusunsun, 2 gun isemeye mecali olmayabilir. zaten uyursunuz, uyanip yemek yer isersiniz, basiniz donerek tekrar uyursunuz.

bu hapla intihar etmenin bir yolu yoktur.
16. etken maddesi hidroksizin hcl dir. bitkisel bir ilac degildir. hidroksizinin anksiyeteye karsi uzun sureli(4 ay ya da daha uzun suren tedavilerde) etkinligi klinik olarak teyit edilmemistir.
Alakal� olabilir!
- atara
- atarca
- atar
- atars
- atari

nedir.Net