banket
1. banket
isim fransızca banquette

1 . Şehirler arası yolların iki tarafında yayaların yürümesine ve taşıtların trafiği aksatmadan durabilmesine yarayan çakıl veya toprak yol.
2 . yamaçtan kayan toprağı yerinde tutmak ve böylece ekilmeye elverişli yer kazanmak için türlü yollarla yapılan dar basamak.
2. otobüs, tren benzeri taşıtlarda oturulan küçük sıraya veya oturma yerine genel olarak banket denirmiş
Alakalı olabilir!
- banker
- bank
- banko at
- banknot
- bank mellat

nedir.Net