basarili
1. başarı sahibi olma durumunda kazanılan ünvan.
Alakalı olabilir!
- basari
- basarisiz
- basarilar
- basagrisi
- basarisizlik

nedir.Net