basit makineler
1. bir öss konusu olup vida, makara, çıkrık gibi şeylerle öğrencinin kafasını ütüler.
2. yaşlıların kullanabildiği makineler, mesela çay kaşığı.
3. motor
4. kuvvetten veya yoldan tasarruf yapan,bazı uygulamalarda kuvvetlerin yönünü değiştirerek kullanım kolaylığı sağlayan araçlardır.

termodinamik. (entalpi yasası);

kütle-enerji dönüşümü olmayan bir sistemdeki toplam enerji sabittir.
ancak sistemde bir enerji alışverişi ya da dönüşümü olabilir.Örneğin bilardo topları birbirleriyle kinetik enerji alışverişi yaparlar, ya da yüksekteki bir cisim serbest bırakıldığında bir engele raslayana dek,yerçeki kuvvetinden doğan potansiyel enerjisini kinetiğe dönüştürür.

dinamikte enerji; "dengelenmemiş kuvvetin etkidiği yol ile çarpımı"dır.
(kuvvet sabit değilse,bu ifadenin çarpım yerine;kuvvetin konuma bağlı fonksiyonunun konuma göre integrali olacağına dikkat ediniz)
sistemdeki enerjinin diğer bir ifadesi iş tir, w ile gösterilir.
enerjinin anlık değeri (zamana göre birinci türevi) güçtür, p ile gösterilir.

sistemdeki enerji toplamı,alışveriş ve dönüşümlerden kaynaklanan enerji haricinde değişme göstermez.bu ilke,(örneğin sabit kuvvetin etkidiği bir sistemde,)

w = f.x
(w sabit)

olarak gösterilebilir.

kullanım yerine göre,işin daha uzun mesafeye yayılarak daha düşük kuvvetle
yapılabilmesi ya da daha kısa mesafede yüksek kuvvetlere ulaşılması istenebilir.

bu nedenle enerji girişi yapılan kısmı ile enerji çıkışı yaptığı kısmı aynı hızda ilerlemeyen,birim zamanda aynı iş'i yapmayan sistemler geliştirilmiştir.
bu sistemler,basit makinelerdir.

Örneğin bir araçta birinci vites,motorun tekerleklere oranla daha yüksek devirde
çalıştığı,dolayısı ile motorun katettiği x değerinin,tekerleğinkinden yüksek olduğu vitestir.bu nedenle motor,tekerleğin maruz kaldığı tepki kuvvetinden daha küçük bir kuvvete maruz kalır.diğer bir deyişle,tekerleğin katettiği yol motora nazaran kısa olduğu için,yere aktardığı kuvvet motorun o an verdiği kuvvetten fazladır.bu,birim zamanda katedilen yolu(hızı) azaltır ancak yüksek güç gerektiren kullanımlar için gereklidir.
araçlarda 4. vites, motor devri/tekerlek devri oranının 1 olduğu konumdur.
bu viteste tekerleğin yola aktardığı kuvvet ile motordan gelen (ve aynı yarıçapa karşılık gelen) kuvvet eşittir.bunu torklar aynıdır diyerek yarıçaptan bağımsız ifade edebiliriz.
5. vites,motorun bir devrine karşılık tekerin birden fazla tur attığı,tekerlek yolunun motor yolundan yüksek,bu nedenle tekerlek kuvvetinin motor kuvvetinden düşük olduğu konumdur.birim zamanda katedilen yolun artırılması;
hızın artırılması hedeflenir.
kuvvet değişimine neden olan bu tip basit makinelere örnek olarak;
kaldıraçlar,palangalar,analog gösterge düzenekleri gösterilebilir.
hatta,elektrikte kullnılan transformatörler de aynı ilkeyle çalışırlar.transistörde,giren güç=çıkan güç tür.akım şiddeti arttırılarak potansiyel farkı düşürülebilir.

kuvvetin sadece yönünü değiştiren bir sistem olarak ise basit makaraları gösterebiliriz.hedeflenen,sadece ipin(kablonun) yönünü değiştirmektir.
Alakalı olabilir!
- basit makinalar
- basima gelenler
- basin yayin ilkeleri
- basi tutmak
- basit kiris

nedir.Net