bedbaht
1. feci derecede üzgün olma hali..
Alakalı olabilir!
- bedbahtlik
- bedbin
- bedbinlik

nedir.Net