birim zar
1. elektron mikroskobunda arası açık renk iki koyu çizgi halinde görülen iki protein tabakası halinde bulunan lipit tabakasından oluştuğu varsayılan yapı.
Alakalı olabilir!
- birimkare
- biri var
- birinci zar
- birim
- birindar

nedir.Net