bor madeni
1. bor madenleri yeryüzünde mineral tuzları şeklinde bulunmaktadır. onlarca bor tuzundan ticari değeri olanlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. türkiyede işletilen bor madenleri tinkal, kolemanit ve uleksittir.bor madenleri içindeki b2o3 oranına göre değerlendirilir. İçinde daha fazla b2o3 içeren bor madeni az olanına göre daha değerlidir

dünyadaki bor madeni rezervlerinin % 66 sı türkiye dedir. dünyada işetilen toplam 488 milyon tonluk rezervin 320 milyon tonu türkiye'dedir
2. 3. dünya savaşının cıkma neden olacak olan maden.
Alakalı olabilir!
- bor mineralleri

nedir.Net