brian josepson
1. insanların düşüncelerini okumak anlamına gelen telepatinin esasının kuantum dolaşıklığı olabileceğini söyleyen cambridge üniversitesi' den nobel ödüllü fizikçi.
Alakalı olabilir!
- brian johnson
- brian wilson
- brian joubert
- brian cook
- brianmolkofan

nedir.Net