can ellerinden gelmisem
1. erzurumlu ismail hakkı'ya ait erzurum pasınler yoresinden bir gazeldir..

can ellerinden gelmişem
fâni mekanı neylerem
ol mülke meylim salmışam
ben bu cihânı neylerem

aşkın şarâbın içmişem
dil gülşenine göçmüşem
ben varlığımdan geçmişem
nâm-u nişanı neylerem

hakkı cemii halk eden
müstağniyem billahi ben
hallâki alem var iken
halk-î zamanı neylerem

(bkz: erkan ogur)
(bkz: ismail hakkı demircioglu)
(bkz: anadolu beşik)
Alakalı olabilir!
- can kulesindeki seytan
- can yelekleri tavandadir
- can erigi
- can evinden vurmak
- can kulagi ile dinlemek

nedir.Net