cancellation charge
1. rezervasyonunu iptal ettiren müşteriden alınan bedel. bu tür bedellerin alınması daima zor olduğundan acentelerin, muhtemel masrafları karşılayacak belirli bir tutarı önceden almaları önem arz eder
Alakalı olabilir!
- cancelled
- cancao do mar
- cancer
- cancel
- cancan

nedir.Net