cariye
1. İslam toplumlarında genç ya da yaşlı kadın kölelerdir. osmanlı devleti'nde de uzun süre yasal olan bu uygulama 1847 yılında çıkarılan bir yasayla yasaklanmıştır. cariyeler üzerinde sahipleri mutlak kullanım hakkına sahipti. cariyelere istenilen işler gördürtülebilinir ve cariyeler satılabilirdi.
2. odalık
3. tarihteki bütün ileri medeniyetlerde çeşitli şekillerde karşımıza çıkan bir nevi kölelerdir.
4. eskiden savaşlarda esir düşen veya yabancı ülkelerden kaçırılarak mal gibi parayla alınıp satılan kız, kadın köle. halayık odalık ve yataklık diyede bilinir. yeni dönemde cariye demiyorlar o kadar.
5. osmanlı' da şeriat var diyenlerin aklını karıştıran kadın köleler...* **

erkek çocuk doğuranlar şanslı oluyor.
ayrıca kuruluş dönemi padişahları ve sonraki dönemlerdeki bir padişah dışında resmi nikahlı padişahımızın olmadığını hatırlatmak yerinde olacaktır..
6. modern/ilerici kadın, cariye haklarına bile sahip değildir kanımca. yine de özgürlük mözgürlük filan bir şeyler geveler..
7. 800 küsür cariyesi olan padişahımız bile vardır..* *edit:* 809 cariye, sultan abdülaziz**
Alakalı olabilir!
- cariyek
- carice
- cari
- carik
- cari hesap

nedir.Net