cinsel taciz
1. taciz'in cinsel versiyonudur. kişinin isteği olmaksızın, ona laf atma, elleme, sarkıntılık etme vb. eylemler.
2. (bkz: tecavuz)
3. İstek dışı, itici, cinselliğe dayalı davranışlar veya sözler. karşı cinsi küçük düşürücü, aşağılayıcı, rahatsız edici davranışlar veya sözler. İstek dışı cinsel ilişkide bulunmak ya da ilişkide bulunmaya zorlamak...
4. türk ceza kanunu'nun "cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar" bölümündeki 105. madde ile suç kapsamındadır:

"(1) bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına hükmolunur.
(2) bu fiiller, hiyerarşi veya hizmet ilişkisinden kaynaklanan nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ya da aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlendiği takdirde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranında artırılır. bu fiil nedeniyle mağdur işi terk etmek mecburiyetinde kalmış ise, verilecek ceza bir yıldan az olamaz."

ancak cinsel taciz'in ne olduğu tanımlanmamıştır. bir davranışın taciz kapsamına girmesi için belirleyici olan kriter istenmediğinin açıkça belirtilmiş olmasına rağmen ısrar edilmesidir. yani birinin size kur yapması ve sizin bunu istemiyor olmanız, bu kişinin sizi taciz ettiği anlamına gelmez, istenmediğinin davranış veya söz ile belirtilmesi gerekir.

burada sıkıntı yaratan nokta, taciz eden ve edilenin herhangi bir sebepten sürekli bir ilişkisi varsa (iş, akrabalık, arkadaşlık vs vs) taciz edilenin gerginlik ve özellikle de yanlış anlamadan veya tacizcinin "bak sen beni yanlış anladın" diye işi pişkinliğe vurarak kendisini suçlu çıkarmasından endişe etmesidir. eğer emin olunamayacak kadar üstü örtülü bir davranış söz konusu ise kızım sana söylüyorum gelinim sen anla yöntemlerine başvurulabilir. durum aleni ise açıktan reddetmek gerekir, ne kadar açık olursa o kadar ikna edici olacaktır, ayrıca ısrar edilmesi durumunda tacizin somutlaşmasını sağlar. açıkça reddedin. gerekiyorsa kıyameti koparın.

cinsel taciz karşısında yasaya başvurmak bir çözüm ise de en az onun kadar etkili bir çözüm de teşhir etmektir. tacizcinin dahil olduğu çevrede olayın bilinmesini sağlamak ve güvenilirliğini, "imajını" zedelemek genelde para cezasından daha çok koyar, ayrıca sonrası için de göz korkutucu olur. bu aynı zamanda ortamda buna maruz kalacak diğer kişileri de uyarmak anlamına gelecektir. bu esnada taciz edeni teşhir ederken taciz edileni de teşhir etmemeye dikkat edilmesi gerekir, ne de olsa tacizi hala kurbanın kuyruk sallaması olarak yorumlayan kafalar mevcuttur.
Alakalı olabilir!
- cinsel aclik
- cinsel tercih
- cinsaci
- cinsel temas
- cinsel

nedir.Net