cocuk haklari
1. Çocuk sağlığının, çocukları korumanın ve onları iyi yetiştirmenin önemini belirtmektedir. dünya çocuklarının ortak haklarını belirleyen birleşmiş milletler genel kurulu, 1959 yılında Çocuk hakları bildirisi'ni yayımlamıştır. bu bildirinin belli başlı maddeleri şunlardır:

1- Çocuklardan sevgi esirgenmemelidir. ailesi olmayan yoksul çocuklara özel ilgi gösterilmelidir.
2- bir tehlike anında çocuklar öncelikle korunmalıdır.
3- Çocuklar sosyal güvenlikten yararlanmalıdır. sağlıklı büyümeleri sağlanmalıdır.

türkiye cumhuriyeti anayasası'nın 41 ve 61. maddeleri çocuk hakları ile ilgilidir. anayasamız, çocukların korunması, yardıma muhtaç olan çocukların topluma kazandırılması için her türlü önlemi alır. türkiye, 1995 tarihinde Çocuk hakları sözleşmesi'ni onaylamıştır. bu sözleşmeye göre, 18 yaşından küçük herkes çocuktur ve her çocuk "yaşamdan ayrılmaz haklara sahiptir." Çocuk hakları sözleşmesi, çocuğa, düşünce, ifade, din, dernek hak ve özgürlükleri tanımış ve her tür fiziksel ve ruhsal şiddete karşı sosyal ve ekonomik önlemlerin alınmasını öngörmüştür.

(bkz: insan haklari)
2. (bkz: çocuklara kalkan eller)
Alakalı olabilir!
- cocuk akli
- cocuk hastaliklari
- cocukluk asklari
- cocuklar
- cocuklarima

nedir.Net