david urquhart
1. yunan bağımsızlık savaşının heyecanıyla diğer batı romantikleri gibi yunanistan'ın yardımına koşmuş fakat bu bağımsızlığın rusyanın işine yarayacağını görüp kendi vatanı ingiltere' ye bir sey kazandırmayacağını anlamış tam bu sırada düştüğü kararsızlıktan istanbul'u görünce kurtulmuş insan evladı.
bulduğu çözüm ingiliz ticaret çıkarlarına ters düşen rusya yerine yeni bir ticaret alanı bulmaktı o da osmanlı devleti olmuştur. o ve onu destekleyen diğer ingiliz diplomatların açtıkları kampanyayla osmanlı kendini yunanistan ile bir soğuk savaş propoagandasında buldu.
urquhart ingiliz elçisi lord ponsoby'in mali yardımıyla çıkardığı propaganda yazılarındaki fikirlerini osmanlı topraklarında faaliyet gösteren ``moniteur ottoman`` başyazarlığını yapan padişaha yakın fransız asıllı blaque bey aracılığıyla padişaha ulaştırır. bu yazılarda eski osmanlı ekonomik ve maliye uygulamalarını özellikle ticaret tekellerini ve iç gümrükleri kaldırmayı, buna karşılık dış ticaretin kapitülasyonlarda olduğu gibi serbest bırakılmasını,gümrüklerün eskiden olduğu kadar düşük tutulması osmanlı´nın yararına olduğu söylenmiştir.
urquhart'ın bu kampanyasının meyvesi balta limanında imzalanan 1838 ticaret antlaşması oldu.
Alakalı olabilir!
- david arquette
- david hayter
- david coulthard
- david ricardo
- david hurn

nedir.Net