debug
1. ing; hata giderme.

ms dos'un programlarda hata ayıklama amacıyla kullanılan komutudur.

programı x86 assembly komutlarına göre yükler, görüntüler, değiştirir.


(bkz: trace)
(bkz: proceed)

assembly için ayrıca;
(bkz: yazmac)
2. bilgisayarlar tonlarca ağırlıkta ve oda büyüklüğünde iken literatüre girmiş terim.. bu büyük makinelerin içinde bir çok böcek yuva yapar ve bazen kısa devrelere sebep olabiliyormuş ve böyle birşey olduğunda böcekler aranır ve ayıklanırmış.. debug terimi de burdan ortaya çıkmış, böcek temizlemek anlamında..
Alakalı olabilir!
- debu
- debut
- debugger
- debunk
- debugging

nedir.Net