degisken
1. değişme özelliği gösteren, çok değişen, kararsız.
2. bazı durumlarda dengesiz anlamında da kullanılabilen kelime*
3. (bkz: içi boş değişkenler mi olduk)
tüm dünya,dünyanın parçası olan canlılar,her şey değişken.
4. programcılıkta çok kullanılır. ismi ve türü tanımlanmış bir tanıma değer atanabilirse bu değişkendir.
5. (bkz: psikoloji) de değişik değerler alabilen her koşul ya da olay.
6. ing. variable.
7. x dir genelde bu.
8. degisken turleri ve varsayılan degerleri asagıdaki gibidir

bool
false

byte
0

char
''

decimal
0.0m

double
0.0d

enum
the value produced by the expression (e)0, where e is the enum identifier.

float
0.0f

int
0

long
0l

sbyte
0

short
0

struct
the value produced by setting all value-type fields to their default values and all reference-type fields to null.

uint
0

ulong
0

ushort
0

Alakalı olabilir!
- degisen
- degisken ses
- degisme
- degisken pano
- degisken faiz

nedir.Net