demokrasi »
1. (bkz: hayal) (bkz: bir gün belki)
2. ismet inönü nün türkiye ye getirdiği kavram
3. bir toplumsal örgütlenme biçimi. *

tdk'daki künyesi:
isim fransızca démocratie < yunanca (demos halk, kratos iktidar, erk)
halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık.
4. bir toplumda yasamin her alaninda tam bir ozgurlugun uygulanmasi ve toplumsal egilimlerin toplum yonetimine yansimasidir.
5. milyonlarca koyun bir avuc dolusu akillinin oldugu yerde demokrasi olmaz. utopik bir kavramdir.
akil hastanesinde demokrasi olur mu?
6. "51 delinin 49 akıllıya hukmetmesi" deyiminin http://www.antoloji.com da asera'dan aşırılarak yazıldığı başlık. kaynak gösterelim arkadaşlar. (bkz: fikir haklari)
7. demokrasinin kelime anlamı "halk idaresi"dir. sözlük anlamı ise halkın kendi kendisini yönetmesi demektir. daha geniş bir tanımlamayla demokrasi; hukuken iktidar olma yetkisinin halkın elinde bulunması, halk tarafından hükümet edilmesi ya da halkın kendini yönetecekleri kendi iradesi ile seçmesidir. demokrasinin başlıca ilke ve kurumları; seçimler ve temsil, siyasal partiler, çoğulculuk ve çok partili sistem ile hukukun üstünlüğü ilkesidir. bugünkü demokrasi anlayışı genel olarak ikiye ayrılır: Özgürlükçü (hürriyetçi) demokrasi ile totaliter demokrasi. Özgürlükçü demokrasi, insanların düşünce ve yargılarını özgürce ifade edebildikleri bir anlayıştır. günümüz demokrasi anlayışı da denilen bu demokrasi çeşidinin başlıca ilkeleri, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, yasal yönetim, yasaların anayasaya uygunluğu, güçler ayrılığı (yasama, yürütme ve yargının birbirinden ayrı olması), çoğunlukçuluk, uzlaşma ve hoşgörüye dayalı olmasıdır. totaliter rejimler ise demokratik hak ve özgürlüklerin baskı altında tutulduğu, bütün yetkilerin bir elde ya da küçük bir yönetici grubun elinde toplandığı demokratik olmayan devlet düzeni demektir. totaliter rejimler baskıcı yönetimlerdir. ayrıca tek partili ya da partisiz diktatörlük şeklindedir. monarşi, teokratik yönetimler (dine dayalı yönetim) baskıcı totaliter yönetimlerdir.

demokrasi sadece bir yönetim biçimi değildir. aynı zamanda ailede, okulda ve geçici toplantılarda doğrudan uygulanabilir. Ülke yönetimi, halkın seçtiği milletvekilleri aracılığıyla uygulanır. demokrasi uygulanma biçimlerine göre üçe ayrılır:

1- doğrudan demokrasi: yönetilenlerin tümünün kararlara katıldığı yönetim biçimidir. günümüzde aile, okul, kooperatif gibi küçük gruplarda doğrudan demokrasi uygulanabilir.

2- yarı doğrudan demokrasi: bu demokrasi biçiminde halkın seçtiği temsilciler olduğu halde kimi önemli kararlarda halk doğrudan doğruya karara katılır. bu yapılan halk oylamasıyla olur.

3- temsilî demokrasi: yönetim yetkisinin belirli süreler için seçilen kişilere devredilmesidir. türkiye cumhuriyeti'nde, belediyeler, kimi dernek ve sendikalar temsilî demokrasi ile yönetilir.
8. yasama, yurutme ve yargi kuvvetlerinin birbirine karsi bagimsiz ve birbirini dengeli bir sekilde kontrol eden siyasi rejim
9. tıpkı laiklik gibi tanımı herkesce aynı şekilde bilinen ve değişmeden kalabilen kavram.
10. ismet inönü demokrasi düşmanı idi.zira çok partili rejime geçmek için yıllarca bekledi.sonunda da adnen menderes ve çevresinin zoruyla bunu kabul etti.tek parti dönemi (38 sonrası) tami bir faşist dönemdir.köylüler ankarının caddelerine alınmamıştır.neden ise görüntüyü bozmalıdır.ayrıca ismet inönü demokrat parti nin zaferinden sonra halk için nankör demiştir.
11. demokraside çözümler tükenmez,çünkü sorunlar hiç bitmez.
12. demokrasi, rejim değildir. zira cumhuriyet rejimi de demokrat olabilir, meşruti yönetim de. ya da tam tersi cumhuriyetle yönetilen bir ülkede demokrasi bulunmayabilir.

(bkz: monarşi)
(bkz: oligarşi)
(bkz: mutlakiyet)
(bkz: meşrutiyet)
(bkz: cumhuriyet)
(bkz: seçim)
(bkz: tiran)
13. cumhuriyet ve demokrasi kavramları sıkça birbirine karıştırılır.
cumhuriyet, monarşi gibi bir yönetim şeklidir. arapça olan kelimeyi birebir türkçe'ye çevirdiğimizde "halka ait" öbeğini elde ederiz ki, bu sözcüğün latincesi olan respublik de aynı anlama gelir (res, aidiyet ön ekidir. publikse halk anlamına gelir). yunanca kökenli bir sözcük olan demokrasi ise, terminolojik olarak zamanla, herhangi bir yönetim şeklinin aldığı nitelik anlamını kazanmıştır. örneğin, ingiltere ya da belçika'daki monarşi, demokratik bir monarşidir. iran'daki cumhuriyet, teokratik bir cumhuriyetken ya da çin'deki cumhuriyet, sosyalist bir cumhuriyetken, fransa'daki cumhuriyet de demokratik bir cumhuriyettir.
14. demos * kritos *
15. "azınlığın çoğunluğu zorla yönetmesi."
örnek mi?
günümüzden güncel bir örnek: akp yüzde 35 oy alarak, yüzde 65'lik ona oy vermeyen kesimi de yönetiyor.
16. "demokrasi için çaba göstermeli ve onun gerçekleşmesini engellemeliyiz."
- robert musil, tagebücher.
17. hiç bir ülkede yoktur olması imkansızdır
18. klasik argümandır ya "demokrasi, yüzde 51'in yüzde 49'a hükmetmesidir" falan... bir de bir tek manyağın "%100 - 1"e hükmetmesi var. * *
19. halkın kendi kendine gelin güvey olması.
20. "demokrasi, hak ettigimizden daha iyi yonetilmeyecegimizi garanti eden sistemdir."
george bernard shaw
21. faşismin 20. yüzyıldaki adı. dünyadaki en demokratik ülkede bu bağlamda abd olması. (bkz: bush)
22. bazılarının çoğunluk faşizmi sandığı olgu.oysa demokrasilerde çoğunluğun dediği olurken azınlıkta* kalanların da görüşlerine dikkat edilir.
23. (bkz: chinese democracy)*
24. prezervatif gibi bişi; takıyosun, zigiyosun, çıkarıp atıyosun. bush için çinden getirmişler tabi.
25. demokraside çarelerin tükenmemesi.
»
Alakalı olabilir!
- demokratik
- demokrat
- demografi
- demokrasi sehidi
- demokritos

nedir.Net