devaluasyon
7. türkiye'de ilk olarak 1946 yılında gerçekleşmiş olay.
6. türkiye'de 1958 yılında 2.5 tl olan dolar, 9.0 tl'ye çıkmıştır.
1970 yılında %66'lık bir devalüasyon yaşanmış ve amerikan doları 14.85 tl'ye çıkmıştır.
son devalüasyonumuzu da 2001'de yaşadık.*
5. dış ticaret açıkları, ülke ekonomisini zorlamaya başladığında, ihracatı arttırmak ve ithalatı azaltmak için, paranın değerinin düşürülmesidir.
*
mesela bir malın piyasa fiyatı 1.5 ytl=1$ olsun. diyelim %33 oranında bir devalüasyon yapıldı ve 1$=2 ytl düzeyine geldi. bu durumda iki ihtimal mevcuttur:
malın uluslararası piyasadaki fiyatı esnekse, devalüasyonun ardından dış ülkeler bu mala 1.5/2.0 = 0.75 $ ödeyecektir, dolayısıyla bu mala talep ve akabinde ihracat artacaktır.
eğer malın fiyatı esnek değilse 1$ dan satılmaya devam eder; bu durumda ihracatçının eline birim bazda 1.5 ytl değil 2 ytl geçecektir; dolayısıyla bu malı ihraç etmeye çalışacak kişilerin sayısı artacaktır.
her iki durumda da ihracat artmış demektir.

4. bir ülkenin ulusal parasının değerini tek taraflı bir kararla yabancı ülke paralarına göre düşürmesidir. devaluasyon yapan ülkelerin malları dış ülkeler için ucuzlar, dış ülkelerin malları pahalılaşır.
3. ülkemde yeniden hortlayan durum, paranın tuvalet kağıdı kıvamına getirilmesi durumu.
2. sabit kur rejiminde yabancı paraların fiyatının resmi bir işlemle artırılmasına denir. yabancıların devalüe edilen para için daha az ödeme yapmaları ya da devalüasyon yapan ülkede yerleşik kişilerin yabancı paralar için daha çok ödeme yapmaları anlamına gelir. tersi revalüasyondur.
1. ulusal paranın, yabancı para birimleri karşısında isteyerek belirli bir amaca yönelik olarak düşürülmesine devalüasyon denir. İki amaç doğrultusunda idare tarafından gerçekleştirilir:
1-İstikrarı sağlamak için yapılan devalüasyon.
2-dış satımı desteklemek için yapılan devalüasyon.
Alakalı olabilir!
- devalorizasyon
- devasa
- devant
- devamli matine
- devamli musteri

nedir.Net