dir
1. dos'ta klasörün altındaki klasör ve dosyaların görünmesini sağlayan komut.
2. directory'nin kıslatılmış hali
3. kesin kani belirtmek amaciyla sözcüklerin sonuna konulan ek.
ayrica alm. "sana" anlamini da tasir.
4. (bkz: dativ)
5. yardım metni tam olarak aşağıdaki gibidir;

"
bir dizindeki dosya ve altdizinlerin bir listesini görüntüler.

dir [sürücü:][yol][dosya adı] [/p] [/w] [/a[[:]öznitelikler]]
[/o[[:]sıralama düzeni]] [/s] [/b] [/l] [/v] [/4]

[sürücü:][yol][dosyaadı]
sürücüyü, dizini ve/veya listelenecek dosyaları belirtir.
(gelişmiş dosya belirtilmesi veya çok dosya özelliği olabilir.)
/p her bilgi ekranından sonra duraklatılır.
/w geniş liste biçimini kullanır.
/a belirtilen öznitelikleri taşıyan dosyaları görüntüler.
öznitelik d dizin r salt okunur dosyalar
h gizli dosyalar a arşivlenmeye hazır dosyalar
s sistem dosyaları - Ön ek kastetmiyor
/o dosyaları sıralı düzende listele.
sıradüzeni n ada göre (alfabetik) s boyuta göre (önce en küçük)
e uzantıya göre (alfabetik) d tarihe/saate göre (önce erken)
g grup dizinleri önce - düzeni ters çevirme ön eki
a en son erişim tarihine göre (erken olanlar önce)
/s belirli dizindeki ve tüm altdizinlerdeki dosyaları gösterir.
/b Çıplak biçimi kullanır (üstbilgi veya özet yok).
/l küçük harfler kullanın.
/v kalabalık kip.
/4 yılları 4 basamaklı gösterir (eğer /v kullanıldıysa gözardı edilir).

anahtarlar dircmd ortam değişkeninde önceden ayarlanmış olabilir.
ayarlanmış anahtarları, bu anahtarların başına - (tire)--
getirerek kaldırabilirsiniz, örneğin /-w.
"
6. ssh ile linux bir sisteme baglandiginizda klasorleri listelemenizi saglayan komut.
7. dahilde işleme rejimi
8. (bkz: dırdır)
Alakalı olabilir!
- dirt
- dirl
- diri
- dire
- dirty

nedir.Net