direnmek
1. herhangi bir düşüncede, bir istekte veya bir durumda karşı koymak, ayak diremek, inat etmek, ısrar etmek, taannüt etmek.
(bkz: tdk)
(bkz: esirgeyen ve bagislayan direnmenin adiyla)
Alakalı olabilir!
- diretmek
- direnme hakki
- diren ki
- diren
- direk

nedir.Net