do it yourself
1. (bkz: yine maalesef çağrışım)
(bkz: just do it)
2. (bkz: diy)
3. kendin pişir kendin ye nin ecnebi versiyonu.
4. (bkz: help yourself)
Alakalı olabilir!
- do it well
- do it for the kids
- do it do it just do it hade
- do it
- do i have to cry for you

nedir.Net