dogal kazak
1. sırt, göğüs ve kol bölgelerinde yoğun olarak kıllar var olan insanlar için geçerli olan bir benzetmedir.. tabir-i caizse 'maymundan bozma' dır bu kimseler.. tabi bu hadise onların suçu mudur? tabiki değildir..
2. hormonal bozukluklardan dolayı veya ırsi nedenlerden dolayı vücudunun her tarafından dış dünyaya akın etmiş kıllardan meydana gelmiş desensiz yün kazak. boyarsanız renkli de olabilir.
Alakalı olabilir!
- dogalgaz
- dogaclama
- dogala salmak
- doga ana
- dogal olmak

nedir.Net