dusunce bicimi
1. 1- değişik içeriklerden bağımsız olarak düşünce bağlantılarının mantıksal biçimi.

2- (kant'ta) bir şey üzerine düşünmenin temel biçimleri, kategoriler
2. bir çok değişkenin büyük oranda tutarsız dengesiyle oluşturulabilen bileşke. düşünce biçimi; düşünme eyleminin niteliği, yoğunluğu, itici gücü gibi farklı unsurlar aracılığıyla şekillenmektedir ve bu naif şekil, neden-sonuç, etki-tepki gibi süreçlerle evrilir. tüm bu değişkenler, düşünce biçiminin biçimini belirler.
Alakalı olabilir!
- dusunce iklimi
- dusunce kitligi
- dusu ne biliyorum
- dusunce
- dusunme hic

nedir.Net