duzeltmen
1. hataları bulup bunları doğrularıyla değiştiren kimse, düzeltici.
2. (bkz: ayarcı)
3. eski dilde: (bkz: musahhih)
4. "dahi anlamındaki de ayrı yazılır", "bu a'nın şapkası nerde", "farklı konuya geçmişsin, burada paragraf yapman" lazım tarzındaki insandır. siz birşey yazarken elleri arkada, boynunu kağıdınıza uzatmış vaziyette başınızda durur. bir de, gözlüğünü burnunun ucuna kadar indirmiştir.
Alakalı olabilir!
- duzeltme
- duzeltmek
- duzelt
- duzenleme
- duzelti

nedir.Net