edat
1. (bkz: ilgec)
anlamlari, cümle içinde birlikte kullanıldığı sözlerle beliren ve sözcükler arasında anlam ilgisi kurmaya yarayan sözcüklere denir.
örnek: gibi, için, sadece, kadar, değil, göre, sanki...

kimi edatlar birlikte kullanıldıkları sözcüklerle "edat öbeği" oluşturur. cümle içinde sıfat, belirteç ya da başka bir görevle kullanılabilir.
2. ile de bir edattır.
ayeşle fatma sinemaya gittiler'de ile sözcüğünün yerine "ve" bağlacı getirildiğinde anlam değişmiyorsa buradaki "ile" bağlaçtır.
güneş balçıkla sınavmaz'daki "ile" ise edattır. açıklaması yok.
3. osmanlıca alet anlamına gelmektedir
Alakalı olabilir!
- edat tumleci
- edat bile degilsin

nedir.Net