el fatiha
1. sanırız ki sadece ölülerin hayır lokmalarının üstüne yazılan nottan ibarettir, aslında çok önemli bir olaydır.

genelde cemaatle beraber okunur,fakat üç kulvullah ile beraber okunması daha sık rastlanan bir durumdur..
arapça bilen arkadaşları bu başında bulunan el kelimesinin anlamını açıklamaya da davet ediyorum.
2. (bkz: merhumu nasil bilirdiniz)
3. fatiha suresi

mekke'de inmiştir.7 ayettir

rahmân (ve) rahîm (olan) allah'ın adıyla.
1. bismillahirrahmanirrahim

2. hamd o alemlerin rabbi,
2. el hamdü lillahi rabbil alemin

3. o rahman, rahim,
3. er rahmanir rahiym

4. o din gününün maliki allah'ın!
4. maliki yevmid din

5. -sade sana ederiz kulluğu, ibadeti; sade senden dileriz yardımı, inayeti yarab!
5. İyyake na'büdü ve iyyake nesteıyn

6. hidayet eyle bizi doğru yola!
6. İhdinas sıratal müstekıym

7. o kendilerine nimet verdiğin mesutların yoluna! ne o gazap olunanların ne de sapkınların!
7. sıratallezine en'amte aleyhim ğayril mağdubi aleyhim ve lad dallin
4. söylendiginde mutlaka bir fatiha okunmasi gereken sözcükler bütünü.* "el" arapçada artikel olsa gerek, ingilizcedeki "a, an, the" gibi..
5. diyanet meali #45839 no'lu entry'de, elmalılı hamdi yazır meali #128987 no'lu entry'de verilen, kuranı kerim'in ilk suresi.

müddesir sûresinden sonra mekke'de inmiştir. 7 (yedi) âyettir. kur'an'ın ilk sûresi olduğu için açış yapan, açan manasına "fâtiha" denilmiştir. diğer adları şunlardır: ana kitap manasına "Ümmü'l-kitâp" dinin asıllarını ihtiva eden manasına "el-esâs", ana hatlarıyla İslâm'ı anlattığı için "el-vâfiye" ve "el-seb'u'l-mesânî", birçok esrarı taşıdığı için "el-kenz". peygamberimiz "fâtiha'yı okumayanın namazı olmaz" buyurmuştur. onun için, fâtiha, namazların her rekâtında okunur. manası itibariyle fâtiha, en büyük dua ve münâcâttır. kulluğun yalnız allah'a yapılacağı, desteğin yalnızca allah'tan geldiği, doğru yola varmanın da doğru yoldan sapmanın da allah'ın iradesine dayandığı, çünkü hayrı da şerri de yaratanın allah olduğu hususları bu sûrede ifadesini bulmuştur. kur'an, insanlığa doğru yolu göstermek için indirilmiştir. kur'an'ın ihtiva ettiği esaslar ana hatları ile fâtiha'da vardır. zira fâtiha'da, övgüye, ta'zime ve ibadete lâyık bir tek allah'ın varlığı, o'nun hakimiyeti, o'ndan başka dayanılacak bir güç bulunmadığı anlatılır ve doğru yola gitme, iyi insan olma dileğinde bulunulur. hicretten önce nazil olmuştur. 7 ayettir.

kaynak için;

http://www.kuranikerim.com/mdiyanet/fatiha.htm
Alakalı olabilir!
- el fetih
- el fali
- el fetih ve hamas
- el freni
- el feneri

nedir.Net