- elektrondan hizli kosmak
- elektronik alet tartaklamak
- elektrikli sobada sigara yakmak
- elektronik oylama
- elektronik para
Aradığınız şeyi bulamadım. Fakat gözüm şunlara ilişti:
nedir.Net