elestirmen
3. eleştirisini iyi de olsa kötü de olsa bir şeye dayandırması gereken kişi. bir eserin, programın, hedenin çok kötü, rezil olduğunu söylüyorsa nedenini de açıklamalıdır. açıklarsa istediği gibi eleştirebilir**. eğer böyle yapmazsa bunun adı eleştiriden çıkar, ahkam kesmeye ve atıp tutmaya dönüşür.
2. bir eleştirmen hakkında bazen "çok kötü konuşuyo, hep kötülüyo" tarzında düşünceler doğar, zaten eleştirmenin görevi güzel şeyler söylemek değil eleştirmektir.. iyiyi ve kötüyü ortaya koymak değil "sadece" hataları bulmaktır.. (bkz: eleştirmek)
1. eleştiri yazan kimse.bir yapıtı kendi değerlendirmesi ile ele alan yazar.eleştirmenin yazdığı alanda bir dünya görüşü,geniş bilgisi,sanata karşı olağanüstü bir duyarlılığı ve algılama yetkisi olması gerekir.
Alakalı olabilir!
- elestiren
- elestirmek
- elestiri
- elestiri adami
- elestirel akil

nedir.Net