elhamra sarayi
2. saraydaki süslemelerin hepsi ispanya islam bilginleri tarafından yapılmıştır her süsleme matematiksel bir sayıyı ifade eder ve sayısal kombinasyonlar sıralandığında bunun anlamı "sonsuzluktur".
1. ispanya'da araplar tarafından kurulan endülüs islam devleti'nin gerilemesiyle devletin idare merkezi kurtuba'dan (cordoba) gırnata'ya( granada) nakledildi ve burda farklı bir devlet (beni nasr devleti) kuruldu.bu devlet zamanında endülüs'te yapılan en güzel eser elhamra sarayı'dır. elhamra, gırnata'ya hakim bir tepe üzerindeki düzlükte, savunma kalesi ve saray olarak yapılmıştır.duvarlarında kırmızı tugla kullanıldıgından adı "elhamra" yani "kırmızı"dır.saray sonradan yapılan köşklerle büyültülmüştür.
sarayın bir bölümü endülüs'ün alınmasıyla charles-quint (Şarlken) tarafından yerine rönesans
üslubuna uygun bir saray yapılmak üzere yıktırılmıştır.1522'deki bir depremde, 1590'daki bir patlamada saray bir miktar daha hasar görmüştür.19. yüzyıl ortalarından itibaren korunmaya alınmıştır.


Alakalı olabilir!
- elhamra sinemasi
- elhamra
- elham
- elhamdulillah muslumanim
- elhamdulillah laikim

nedir.Net