embassy
1. büyükelçinin iş ve ikamet yeri. büyükelçilik personeli, özellikle ilgili ülkelerin yasalarıyla başları derde girmesi durumunda yolculara yardımcı olabilir.
Alakalı olabilir!
- embarras
- embark
- embalm
- embargo
- emballe

nedir.Net