etnik
1. sosyolojik bir kategorizasyon biçimi. aynı kavimden gelen bir grup insan için kullanılır. genellikle bir millet içinde birden fazla etnik grup bulunur.
2. kültürel kelimesine yakın bir anlam taşır.
Alakalı olabilir!
- etnies
- etnik rock
- etnik muzik
- etnik koken
- etnik nu metal

nedir.Net