turk usulu basari formulu
. a.. İşe başlamadan Önce................ İnŞallah

b.. İşe başlarken............................ bİsmİllah

c.. Şaşırırsak................................... allah , allah

d.. kendimize güvenirsek............ evelallah

e. azmedersek............................... alİmallah

f.. İşten vazgeçersek................... eyvallah

g.. sonuna kadar gitmek İstersek... ya allah

h.. taahhüt edersek........................... vallah bİllah

i.. canımızı sıkarlarsa....................... fesuphanallah

j.. daha da sıkarlarsa...................... hasbİnallah

k.. pes edersek................................... İllallah

l.. İşe Çoşku ve heyecanla sarılınca.......allah, allah,allah,

m.. İşi başarıyla bitirince.................. maŞallah

n.. eğer İşi başaramazsak............... hay allah
Alakalı olabilir!

nedir.Net