31 mart vakasi
1. 1909 yılında meşrutiyete karşı olanlar tarafından çıkarılan bir ayaklanmadır. ittihat ve terakkicilerin selanik'ten getirdikleri avci taburundan bir kısım asker ile halk ayaklanarak ittihatçılara karşı çıkmışlardır. ittihatçılar da misilleme için balkanlardan sırp, arnavut, bulgar ve rum çeteleri ile çok az türk askeri topladılar. o dönem de padişahın fonksiyonu çok aza indiği için sultan ii. abdulhamit hiçbir şey yapamadı. üçüncü ordu komutanı mahmut şevket paşa komutasında bu balkan asker topluluğu, isyanı yatıştırma bahanesiyle istanbul'a girdi. çok kan döküldü çoook. bu olayın, bir kargaşa dönemin ortaya çıkması ve tuhaf bir yontem ile bastırılması tarihimizde kara bir leke olarak kendini gösterir.
2. (bkz: 31 mart ayaklanmasi)
3. eski takvimin 31 martı, kastedilen vakanın tarihidir ***
4. kedi takviminde acayip bir vakadir kendileri.
(bkz: dam aktivitesi)
5. (bkz: unutulan turk tarihi)
6. miladi takvime göre nisan ayında gerçekleşen ayaklanma.
Alakalı olabilir!
- 31 mart ayaklanmasi
- 31 mart olayi
- 31 mart
- 31 mart 2005 kurtlar vadisi
- 31 mart 2005

nedir.Net