80 lerde genc olmak
1. seksenlerde genç olmak..
kabak kemaneye tav olmak..rakıyı halen uzun bardaklarda içmek yani..
yani bir dönemin ağır sızılı/ kanamalı yaralı ihtilalinden payına düşeni almak..
yani modernizmin çim biçme/ kıyma makinalarında kültürünün ve yaratı gücünün bir kısmını biçtirmiş/ kıydırmış olmak..
yani kendinden sonrakilere, kıl dönmesi- bilgeliği kendinden (ve bittabi ki şahit olduklarından) menkul bir buseyle bakakalmak..
yani artık hiçbir şeye şaşır-a-maz olmak..
yani altmışların musikisine/ sabahattin ali öykülerine/ edip cansever şiirlerine/ godard'ın filmlerine/ dizaltı pötikareli pardesülerine doğmuş olup; şimdilerde "dale don dale" diyen birilerine/ hipermarketlere/ logolu imajlı tişörtlere alışmak zorunda olmak..
yekpare bir maruz kalma haline aşinalık kazanmak..
alışmaya ve unutmaya proglamlı bir inorgazimalar silsilesine üçüncü tekil şahıs kalmak..
araflarda sıkışmak..
her türlü (d)evrimsizliğe tanıklık etmenin sancısını mütemadiyen iç'lerde taşımak.. yük'lü olmak, arız olmak, aldırışsızlığın mütecaviz halleriyle her dem bir zemheri yaşayadurmak..
kaloriferlere inatla sobalarda kestaneler pişirmek, semaverler kaynatmak...
isyanını, cesaret ana'nın sessiz çığlığıyla denk etmek yani..
çürümeleri göğüsleyecek kadar geniş yürekli olmalara/ bilcümle münasebetsizliğe baş eğmeye- boyun kırmaya mecbur bırakılmış olmak..
kendi cümlelerinin öznesi olma hakkı elinden alınmış olmak..
bitmek bilmeden, yorula acıya, mütemadiyen hasretlenmek;
öykülere/ o pötikarelere/ siyah beyaz sinema filmlerine/ şiirlere..
hasretlenmek yani; rakıyı uzun bardaklardan içip madam anahil'in akordeonunu dinlemeye..
seksenlerde genç olmak.. ol-a-mamak yani.. teğelsiz dikişsiz kalmak, tutunamamak.. beyaz mantolu adam olmak/ selim ışık olmak.. "genç" denilmek yani..
yani genç'liğini bilemeden ihtiyar kalmak.
Alakalı olabilir!
- 80 lerde gocuk olmak
- 80 lerde pic olmak
- 80 lerde cocuk olmak
- 80 lerde sac tirasi olmak
- 80 ler makinasi

nedir.Net