abat etmek
1. 1) bayındır duruma getirmek.
2) zenginleştirmek.
3) rahata kavuşturmak, gönendirmek.

*
Alakalı olabilir!
- abatement
- abate
- abat olmak
- abat
- abattoir

nedir.Net