abraham storck
1. hollandalı manzara ve gemi ressamı (1644-1708). asıl adı sturckenburch'dur. babası ve üç kardeşi gibi ressamlık yolunu seçmiş ve tüm ailenin en iyisi olmuştur. amsterdam'da st. luke loncasından yetişmiştir. barok devrinin tipik bir ressamı olarak resimlerinde ışık oyunlarını, renk zenginliğini ve gerçekçiliği üstte tutmuştur. özellikle van de velde ailesi ile jan abrahamsz beerstraten'den etkilenmiştir. çizdiği gemilerin asıllarına sadık oluşu sayesinde deniz tarihçileri için mükemmel bir görsel kaynaktır.
Alakalı olabilir!
- abraham
- abraham muslow
- abraham maslow
- abramovic
- abraxas

nedir.Net