agiter
1. fransızca: sallamak, çalkalamak, heyecanlandırmak, yerinde duramamak

agiter une question: bir sorunu incelemek, tartışmak
agiter le peuple: halkı kışkırtmak
2. s'agiter dönüşlü versiyonu "il s'agit" şeklinde medyada orda burda sıksık gözükür, kısaca "bahsediyor" demektir.
Alakalı olabilir!
- agitateur
- agit
- agitlar
- agitate
- agit ve raks

nedir.Net